Боља интернет конекција помаже да се унапреде животи људи на Косову

Колонија је мало насеље у бившој индустријској зони града Ђаковице, на западу Косова. Већина од 120 домаћинстава ту – која обухватају људе из мањинских заједница Рома, Ашкалија и Египћана – свакодневно се бори са сиромаштвом и незапосленошћу. До проше године, живели су у веома запуштеним домовима, пре него што су пројектом који је финансирао донатор изграђене нове куће и уведена основна инфраструктура, укључујући и воду, канализациони систем и поплочане путеве. Насеље је недавно добило и интернет конекцију – преко оптичког кабла – коју мештани сматрају значајним побољшањем својих живота. „Рекли су да ће дати и задњи новац да би имали приступ интернету“, каже Фатос Ставиљеци из компаније Фиберлинк, која је обезбедила услугу преко оптичког кабла. „Одлучили смо да испробамо проширење наше оптичке мреже у ову средину, тако да сада свака кућа у насељу Колонија има конекцију на широкопојасни интернет.“ 

from World Bank Search – NEWS http://ift.tt/2xOAaZh

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s