Khung đối tác Quốc gia Việt Nam – Nhóm Ngân hàng Thế giới giai đoạn 2018 – 2022: Các ưu tiên chính

from World Bank Search – NEWS http://ift.tt/2tGZZb7

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s